سوزن دوخت رول
  تولید کننده : ROLLENKL
نام محصول: سوزن دوخت رول
  کد محصول: International
سوزن دوخت رول
  تولید کننده : ROLLENKL
نام محصول: سوزن دوخت رول
  کد محصول: Golden Belt
سوزن منگنه رول
  تولید کننده : ROLLENKL
نام محصول: سوزن منگنه رول
  کد محصول: Lock
  
دی ان ان evoq