66953125
en-US

سوزن منگنه

سوزن منگنه نوعی گیره‌ی فلزی است که از آن معمولاً برای اتصال و چسباندن دو ماده‌ی مختلف استفاده می شود. از سوزن منگنه های بزرگ در منگنه کوب های مخصوص در کارهایی مانند نجاری، رویه کوبی، مبلمان سازی و صنایع رویه سازی استفاده می شود. سوزن منگنه های کوچک که سوزن دوخت نیز نامیده می شوند برای چسباندن چیزهای کوچک‌تر و سبک‌تر همانند دو کاغذ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. تولید سوزن منگنه نسبت به میخ ها و پیچ ها کار آسان تری است و استفاده از آن ها نیز باز هم نسبت به میخ ها و یا پیچ ها کم خطر تر است.

به وسیله‌ی منگنه می توان دو چیز مختلف را بدون آسیب رساندن به یکی از آن ها به یکدیگر متصل نمود. به طور مثال می توان یک سیم را به دیوار منگنه کرد و بر روی دیوار قرار داد، بدون آن که سیم آسیبی ببیند. از منگنه کوب ها نیز به صورت گسترده در صنایع چوبی، مبلمان سازی و رویه سازی استفاده می شود که در واقع خوراک منگنه کوب ها سوزن های منگنه می باشند. سوزن های منگنه در منگنه کوب ها به صورت شانه‌ای قرار می گیرند و دستگاه منگنه کوب آن ها را بر روی سطح مورد نظر می کوبد.

قیمت سوزن منگنه بسته به برند ممکن است متفاوت باشد. لیست قیمت سوزن منگنه را می توانید از شرکت تینا فلز آسیا تهیه کنید. با شرکت تماس بگیرید و لیست قیمت را بگیرید.

ISABERG سوزن منگنه
تولید کننده :ISABERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :/43
ISABERG سوزن منگنه
تولید کننده :ISABERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :/53
ISABERG سوزن منگنه
تولید کننده :ISABERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :/63
ISABERG سوزن منگنه
تولید کننده :ISABERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :/73
ISABERG سوزن منگنه
تولید کننده :ISABERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :/99
ISABERG سوزن منگنه
تولید کننده :ISABERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :140=132
ISABERG سوزن منگنه
تولید کننده :ISABERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :/135
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :670
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :680
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :689
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :690
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :779
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :780
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :781
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :782
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :590
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :664
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :783
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :784
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :777

تلفکس: 66953301 - 66953125 صدای مشتری: 02166175069

تلفن: 02166953125 - 02152859

info@tinafelez.com

Copyright 2017 by TinaFlez. | Designed By webcade