66953125
en-US

سوزن منگنه

سوزن منگنه نوعی گیره‌ی فلزی است که از آن معمولاً برای اتصال و چسباندن دو ماده‌ی مختلف استفاده می شود. از سوزن منگنه های بزرگ در منگنه کوب های مخصوص در کارهایی مانند نجاری، رویه کوبی، مبلمان سازی و صنایع رویه سازی استفاده می شود. سوزن منگنه های کوچک که سوزن دوخت نیز نامیده می شوند برای چسباندن چیزهای کوچک‌تر و سبک‌تر همانند دو کاغذ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. تولید سوزن منگنه نسبت به میخ ها و پیچ ها کار آسان تری است و استفاده از آن ها نیز باز هم نسبت به میخ ها و یا پیچ ها کم خطر تر است.

به وسیله‌ی منگنه می توان دو چیز مختلف را بدون آسیب رساندن به یکی از آن ها به یکدیگر متصل نمود. به طور مثال می توان یک سیم را به دیوار منگنه کرد و بر روی دیوار قرار داد، بدون آن که سیم آسیبی ببیند. از منگنه کوب ها نیز به صورت گسترده در صنایع چوبی، مبلمان سازی و رویه سازی استفاده می شود که در واقع خوراک منگنه کوب ها سوزن های منگنه می باشند. سوزن های منگنه در منگنه کوب ها به صورت شانه‌ای قرار می گیرند و دستگاه منگنه کوب آن ها را بر روی سطح مورد نظر می کوبد.

تینافلز آسیا سوزن منگنه
تولید کننده :تینافلز آسیا
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :779
تیتا فلز آسیا سوزن منگنه
تولید کننده :تیتا فلز آسیا
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :140=132
تینا فلز آسیا سوزن منگنه
تولید کننده :تینا فلز آسیا
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :131=13
تینا فلز آسیا سوزن منگنه
تولید کننده :تینا فلز آسیا
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :140
تینافلز آسیا سوزن منگنه
تولید کننده :تینافلز آسیا
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :14
تینافلز آسیا سوزن منگنه
تولید کننده :تینافلز آسیا
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :530
تینافلز آسیا سوزن منگنه
تولید کننده :تینافلز آسیا
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :71
تینافلز آسیا سوزن منگنه
تولید کننده :تینافلز آسیا
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :80/380
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :98
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :110
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :82
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :88
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :90
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :92
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :94
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :97
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :100
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :16NC
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :15NC
STANLEY سوزن منگنه
تولید کننده :STANLEY
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :14NC

تلفکس: 66953301 - 66953125 صدای مشتری: 02166175069

تلفن: 02166953125 - 02152859

info@tinafelez.com

Copyright 2017 by TinaFlez. | Designed By webcade