66953125
en-US

سوزن منگنه

سوزن منگنه نوعی گیره‌ی فلزی است که از آن معمولاً برای اتصال و چسباندن دو ماده‌ی مختلف استفاده می شود. از سوزن منگنه های بزرگ در منگنه کوب های مخصوص در کارهایی مانند نجاری، رویه کوبی، مبلمان سازی و صنایع رویه سازی استفاده می شود. سوزن منگنه های کوچک که سوزن دوخت نیز نامیده می شوند برای چسباندن چیزهای کوچک‌تر و سبک‌تر همانند دو کاغذ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. تولید سوزن منگنه نسبت به میخ ها و پیچ ها کار آسان تری است و استفاده از آن ها نیز باز هم نسبت به میخ ها و یا پیچ ها کم خطر تر است.

به وسیله‌ی منگنه می توان دو چیز مختلف را بدون آسیب رساندن به یکی از آن ها به یکدیگر متصل نمود. به طور مثال می توان یک سیم را به دیوار منگنه کرد و بر روی دیوار قرار داد، بدون آن که سیم آسیبی ببیند. از منگنه کوب ها نیز به صورت گسترده در صنایع چوبی، مبلمان سازی و رویه سازی استفاده می شود که در واقع خوراک منگنه کوب ها سوزن های منگنه می باشند. سوزن های منگنه در منگنه کوب ها به صورت شانه‌ای قرار می گیرند و دستگاه منگنه کوب آن ها را بر روی سطح مورد نظر می کوبد.

میخ شانه‌ای

در صنایع چوبی، ساخت و ساز و مهندسی، میخ در واقع وسیله‌ای است که توسط آن دو ماده یا دو جسم مختلف به یکدیگر متصل می شوند. میخ ها معمولاً از جنس فلز هستند و برای کوبیدن آن ها از چکش یا میخ کوب استفاده می شود. میخ شانه‌ای به دسته‌ای از میخ ها گفته می شود که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و برای استفاده در خشاب میخ کوب قرار می گیرند. میخ ها معمولاً یک نوک تیز دارند و سمت دیگرشان صاف و تخت می باشد. از نوک تیز میخ ها برای شکافتن و فرو رفتن میخ درون جسم دیگر (معمولاً چوب) مورد استفاده قرار می گیرد. میخ ها در جنس ها و انواع گسترده‌ای تولید می شوند و استفاده از آن ها نیز بسیار متنوع می باشد. میخ ها معمولاً در قدیم به وسیله‌ی چکش کوبیده می شدند، اما امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و ظهور دستگاه هایی به نام میخ کوب، از این دستگاه ها برای کوبیدن میخ استفاده می شود. میخ ها به صورت شانه‌ای در خشاب این میخ کوب ها قرار می گیرند و به وسیله‌ی این دستگاه، میخ ها به سطح مورد نظر کوبیده می شوند.

 

KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :685
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :694
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :695
KIHLBERG سوزن منگنه
تولید کننده :KIHLBERG
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :561
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :LM
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :M
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :MB
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :MK
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :MO
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :MW
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :NT
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :O
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :OB
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :P
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :PA
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :PB
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :PD
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :PF
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :PK
PREBENA سوزن منگنه
تولید کننده :PREBENA
نام محصول :سوزن منگنه
کد محصول :PL

تلفکس: 66953301 - 66953125 صدای مشتری: 02166175069

تلفن: 02166953125 - 02152859

info@tinafelez.com

Copyright 2017 by TinaFlez. | Designed By webcade
دی ان ان